El Pla d’Obres i Serveis de 2009 constà de tres fases.

Com a novetat des de l'any 2009, el POS contempla uns ajuts per a realitzar estudis i posteriors actuacions d'obra per a fuites d'aigua.

A més, s'han incrementat els recursos humans per a la revisió tècnica dels projectes d’obres municipals, per a l'avaluació de l'ordenació del territori i per a l'eliminació de barreres arquitectòniques, abans que s'aprovin els projectes que han de desenvolupar els ajuntaments.

POS 2009 Aportació Consell de Mallorca
1a FASE 3.735.767,14
2a FASE 7.403.779,94
3a FASE 2.413.639,44


SUBTOTAL 13.553.186,52


FUITES AIGÜES 2.216.844,00


TOTAL 15.770.030,52