El projecte «Sa Tanca de Son Amer» és un programa mixt d’ocupació i formació gestionat pel Departament de Medi Ambient del Consell de Mallorca amb la participació del Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB) i el cofinançament del Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE).


El projecte està adreçat a persones desocupades de trenta anys o més i té com objectiu millorar-ne la qualificació i l’ocupabilitat, mitjançant l’alternança entre la formació teòrica i el treball efectiu a la finca de Son Amer.


El Consell de Mallorca ha contractat deu persones desocupades amb una mitjana d’edat de quaranta-quatre anys, un docent i una persona per a la direcció tècnica del projecte. El projecte té una durada de deu mesos i s’inicià l’1 de març del 2017 i acabarà el 31 de desembre del 2017.


La formació que s’imparteix al llarg del projecte condueix a dos certificats de professionalitat complets: AGAR 0309 Activitats auxiliars en conservació i millora de forests (nivell I), i AGAX 0208 Activitats auxiliars en agricultura (nivell I), a més de formació complementària en: alfabetització informàtica, sensibilització ambiental, inserció laboral i tècniques de recerca d’ocupació i foment i promoció del treball autònom.


Durant el temps d’execució i de contractació, les persones participants del projecte duen a terme una obra d’interès general i social, ja que fan feines agroforestals a diferents zones de la finca pública de Son Amer, al terme municipal d’EscorcaCertificat de professionalitat AGAR0309 ››
Certificat de professionalitat AGAX0208 ››