El Departament de Medi Ambient del Consell de Mallorca du a terme el projecte de garantia juvenil «Es Murtar de Son Amer», amb la participació del Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB), i el cofinançament del Fons Social Europeu (FSE) i del Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE).
És un programa mixt de formació i ocupació adreçat a persones joves desocupades inscrites en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil, amb l’objectiu de millorar-ne les competències professionals al mateix temps que participen en una obra d’interès general.
El projecte té una durada d’un any. S’inicià el 29 de gener del 2016 i finalitza el 28 de gener del 2017.
El Consell de Mallorca ha contractat 10 persones joves desocupades, d’entre 18 i 29 anys, amb un contracte de formació i aprenentatge en què es combina la formació teòrica i el treball efectiu a la finca pública de Son Amer.La formació que s’imparteix al llarg del projecte és la següent:

 • AGAR 0309 Activitats auxiliars en conservació i millora de forests (nivell I complet)
 • AGAX 0208 Activitats auxiliars en agricultura (nivell I parcial)
 • Formació complementària:
  • Alfabetització informàtica: internet (FCOI01)
  • Sensibilització ambiental (FCOA02)
  • Inserció laboral i tècniques de recerca d’ocupació (FCOO01)
  • Foment i promoció del treball autònom (FCOO04)


Certificat de professionalitat AGAX0208 ››
Certificat de professionalitat AGAR0309 ››