Convocatòria del Consell de Mallorca als Ajuntaments de l'illa del Programa de Catalogació de Camins 2014-2017