Dijous 3 d'agost de 2017 s'ha publicat al BOIB núm. 95 l'Edicte del Consell Insular de Mallorca relatiu a l'acord que obre un tràmit d'audiència i exposició pública amb relació al «Pla de Vies Ciclistes per a l'illa de Mallorca».

El termini per lliurar aportacions comença dia 4 d'agost i acaba dia 6 d'octubre, ambdós inclosos. Aquestes aportacions poden lliurar-se al Registre General del Consell de Mallorca o mitjançant qualsevol altra forma admesa a la vigent legislació de procediment administratiu.BOIB núm. 95


Documents: