Dijous 3 d'agost de 2017 s'ha publicat al BOIB núm. 95 l'Edicte del Consell Insular de Mallorca relatiu a l'acord que obre un tràmit de participació, informació pública i audiència de l'avanç del Pla d'intervenció en àmbits turístics de Mallorca (PIAT).

El termini per lliurar aportacions comença dia 4 d'agost i acaba dia 15 de setembre, ambdós inclosos. Aquestes aportacions poden lliurar-se al Registre General del Consell de Mallorca o mitjançant qualsevol altra forma admesa a la vigent legislació de procediment administratiu.BOIB núm. 95


Documents:Cartografia d'informació:
Cartografia de diagnosi: