Documents per consulta:
Les aportacions s'hauran de remetre a: participacioterritori@conselldemallorca.net