Requisits i proves necessàries per accedir al cos


Per poder ingressar al Servei de Bombers del Consell de Mallorca és preceptiu aprovar les proves que fixi el Consell de Mallorca per la convoctòria en concret, tenir certs coneixements de llengua catalana (nivell de certificat A) i el carnet de conduir C (Vehicle rígid per al transport de mercaderies).
D'altra banda, s'han de superar unes proves psicotècniques, unes proves físiques i un examen de coneixements generals que garanteixin que l'aspirant és una persona amb les aptituds necessàries per poder dur a terme aquesta feina de manera eficient (procediments d'oferta pública).
En primer lloc ha de passar les proves corresponents a l'oposició convocada pel Consell de Mallorca.

La formació és un curs de 600 hores que imparteix l'EBAP, l'Escola Balear d'Administració Pública del Govern de les Illes Balears. Només es pot accedir a aquesta formació si s'ha superat la corresponent oposició.

Després, el Servei de Bombers compta amb un pla de formació contínua per al seu personal, en el qual es fan pràctiques, maniobres i simulacres.