L'activitat dels bombers en xifres


RESUM DE LES INTERVENCIONS DEL CURS 2008
SINISTRES ESPECIALISTES PREVENCIÓ
Número de Sinistres: 5.565 (+26,70% respecte l'any anterior) Sortides grup de rescat de muntanya: 151 Activitats de prevenció realitzades: 298 (30 de les quals són visites escolars)
Número de sortides dels parcs: 5245 Intervenció amb cans: 6
 • Salvaments (18%)
 • Incendis (46%)
  • Incendis Urbans: 23%
  • Incendis Industrials: 4%
  • Incendis Forestals: 8%
  • Incendis Diversos: 65%
 • Altres serveis (25%)
 • Falses alarmes (11%)

Al següent document tens accés a les dades de la taula ampliades així com a les dades pressupostàries del 2008:
RESUM DE LES INTERVENCIONS DEL CURS 2006-2007
ANY 2006
ANY 2007
1. SINISTRES
Número de Sinistres:
4.363
Número de sortides dels parcs:
5290 (La coincidència d´un o més parcs en un mateix sinistre fa que el nombre de sortides superi al de sinistres realments produïts)
 • Salvaments (15%)
  • Accident trànsit: 141 - 22%
  • Rescat persones: 165 - 26%
  • Altres serveis: 329 - 52%

 • Incendis (31%)
  • Incendis Urbans: 194 - 14%
  • Incendis Industrials: 43 - 3%
  • Incendis Forestals: 75 – 6%
  • Incendis Diversos: 1031 –7%

 • Altres serveis (34%)
  • Inundació aigua: 188 -12%
  • Fuites de gas: 39 - 3%
  • Caiguda d'arbres: 318 - 21%
  • Neteja paviment:534 - 35%
  • Obertura de portes: 66 - 4%
  • Resta sinistres: 380 - 25%
 • Falses alarmes (16%)
 • Prevenció (4%)
2. ESPECIALISTES
Sortides grup de rescat de muntanya: 129

1. SINISTRES
Número de Sinistres:
4.407 (+2,89% respecte l'any anterior)
Número de sortides dels parcs:
5495 (La coincidència d´un o més parcs en un mateix sinistre fa que el nombre de sortides superi al de sinistres realments produïts)
 • Salvaments (25%)
  • Accident trànsit: 132 - 12%
  • Rescat persones: 23 - 20%
  • Altres serveis: 761 - 68%

 • Incendis (24%)
  • Incendis Urbans: 311 - 29%
  • Incendis Industrials: 21 - 2%
  • Incendis Forestals: 66 – 6%
  • Incendis Diversos: 671 – 63%

 • Altres serveis (32%)
  • Inundació aigua: 143 - 10%
  • Fuites de gas: 44 - 3%
  • Caiguda d'arbres: 342 - 24%
  • Neteja paviment: 506 - 36%
  • Obertura de portes: 112 - 8%
  • Resta sinistres: 271 - 19%
 • Falses alarmes (14%)
 • Prevenció (5%)
2. ESPECIALISTES
Sortides grup de rescat de muntanya: 183
Intervenció amb cans: 8

3. PREVENCIÓ
Activitats de prevenció realitzades: 279 (36 de les quals són visites escolars)
Al següent document tens accés a les dades de la taula ampliades així com a les dades pressupostàries del 2006-07: