En què consisteixen les intervencions dels bombers

Evolució de les intervencions dels bombers (1985-2009)
El servei de bombers és l'encarregat d'atendre i de solucionar els incidents i les emergències que sorgeixen en diferents tipus de sinistres (incendis, rescats, accidents, inundacions, etc.) que es produeixen a la part forana de Mallorca.

En vint-i-cinc anys han realitzat més de 72.000 intervencions, i de mitjana, atenen una emergència cada noranta minuts.

Al quadre de l'esquerra, podràs veure l'evolució de les intervencions dels bombers des del 1985 fins al 2009


Prevenció Perills Públics
La funció preventiva inclou actuacions tant diverses com imprevisibles. Aquestes serveixen per minimitzar riscos a diferents espais d'intervenció:

· Apuntalaments d'estructures que presenten un risc de caiguda (cases, parets, ponts, etc.)
· Retirada d'objectes que impossibiliten el pas per les vies de comunicació (arbres tombats, línies elèctriques, vessaments oli, vidres romputs, ...)
· Fuites de gasos o líquids perillosos explosius o corrosius, etc.
· Inundacions

Extinció d’Incendis
Malgrat que aquesta funció és una de les més conegudes, el nombre de sortides per incendis de qualsevol tipus només representa un 35 % del total d'actuacions tals com:

· Incendis en habitatges o edificis
· Incendis en garatges, indústries, vehicles o embarcacions
· Incendis forestals o de vegetació agrícola
· Incendis de contenidors de deixalles o abocadors, etc.
Salvaments, Rescats i Recerques
Salvaments, Rescats i Recerques
L'entrenament i els materials de què disposen els bombers fan que puguin actuar en moltes situacions en les quals la vida de les persones, animals o béns materials corre un gran perill:

· Accidents a la carretera i a les línies ferroviàries
· Persones tancades dins ascensors
· Enderrocaments
· Rescats en pous
· Tancament de portes
· Rescats de muntanya, recerques (El Grup de Rescat de Muntanya és el cos d’elit especialment preparat per actuar quan hi ha un incident a la muntanya amb persones perdudes o ferides)
· Torrentades
· Animals en perill, eixams d'abelles etc...