Selecció de publicacions periòdiques accessibles en línia que contenen informació relacionada amb Mallorca (revisat 2018)

Selecció de directoris de publicacions periòdiques en línia i hemeroteques que donen accés obert a col·leccions de publicacions periòdiques que han estat digitalitzades

Directoris


Mediatico. Directori de diaris, revistes i radios de tot el món


Mira Medios. Directori de mitjans de comunicació espanyols


Newspaper map. Directori de diaris de tot el món en tots els idiomes


Periodicomanía. Portal de la BNE sobre fonts d'informació sobre publicacions periòdiques presents a internet


Toda la prensa. Directori dels principals periòdics, diaris i mitjans de comunicació de tot el mónHemeroteques digitals


Biblioteca Digital de les Illes Balears


Biblioteca Virtual de Premsa Històrica


Hemeroteca Digital de la BNE


Hemeroteca Asima. Asociación de Industriales de Mallorca 1964-

Recull de capçaleres de premsa i diaris actualment publicats que contenen informació sobre Mallorca, ja sigui en accés lliure o per subscripció. Quan l'idioma no és ni el català ni el castellà, es fa constar: En=anglès i De=alemany