Història: l’Arxiu i Museu de l’Educació de les Illes Balears es creà oficialment -i se’n regulà el funcionament- l’any 2001 mitjançant el Decret 107/2001, del 3 d’agost, si bé ja funcionava des del curs 1995-96.


Fons: hi podeu trobar mobiliari, vestuari, maquinària, aparells i material didàctic d’institucions educatives, centres, alumnes i professors.


Exposició permanent: disposa d’una sala on s’exposa de manera permanent una aula dels anys 60.


Titularitat: pública, Govern de les Illes Balears (Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats, Direcció General d’Ordenació, Innovació i Formació Professional).