Coneix les característiques del patrimoni de pedra en secLa salvaguarda dels elements de pedra en sec, a través de l’aplicació de les lleis de protecció del patrimoni o de les normatives urbanístiques, esdevé essencial per a garantir la preservació d’aquest llegat.
A Mallorca, s’han reconegut i protegit com a béns d’interès cultural (BIC) tres grans conjunts patrimonials lligats a la pedra en sec: el camí del barranc de Biniaraix, les cases de neu i els elements associats del massís de Massanella, i les marjades de ses Rotes de Caimari.
D’altra banda, el Pla Territorial de Mallorca, instrument al qual s’ha d’adaptar la normativa urbanística dels municipis, en el títol cinquè recull l’obligatorietat d’incloure en els catàlegs municipals els murs de pedra en sec de valor paisatgístic i ambiental, les àrees paisatgístiques formades per marjades, les fonts de mina, les barraques, els forns de calç, les cases de neu, els rotlos de sitja i els camins empedrats.El Barranc de Biniaraix

Cases de neu del Massís de Massanella

Rotes de Caimari