Consulta sala d'investigadors. Còpies autèntiques de documents. Reprografia. Biblioteca Auxiliar. Préstec de documents per a exposicions. Cessió de documents en règim de comodat a l'AGCM. Donació de documents a l'AGCM.