9 DE JUNY: DIA INTERNACIONAL DELS ARXIUS. Amb motiu del Dia Internacional dels Arxius, us presentam l'exposició virtual "Els inicis del Teatre Principal: La Casa de Comèdies", que mostra una part del fons del Teatre Principal. Són programes de mà de les representacions teatrals i documentació de la Casa de Comèdies, datats entre el 1742-1848.


CRONOLOGIA DE LA CASA DE COMÈDIES (1667-1853).1667


La seva inauguració fou el 27 d’agost de 1667.


El motiu principal de la construcció fou que el teatre tingués una finalitat benèfica, que aportés doblers al manteniment de l’Hospital General.


Joan Barceló cedí els terrenys per a l'edificació del local, amb l'intenció d'ajudar a l'Hospital General i Ferran Moix s'encarregà de les obres i de l'organització de les primeres representacions.


La Casa de Comèdies era propietat de l'Hospital General. Els seus regidors, ho eren també del capítol municipal, s'encarregaven de l'organització de les representacions i del manteniment de l'edifici. Per aquest motiu existia una tutela compartida, ja que el capítol municipal havia de ratificar les decisions dels regidors de l'Hospital General.1667-1715


La Casa de Comèdies va sofrir nombroses reformes des de finals del segle XVII fins a principis del segle XVIII. També hi va haver períodes d’inactivitat teatral per la prohibició de comèdies per qüestions de moralitat pública.


Les primers representacions teatrals a la Casa de Comèdies foren d’autors del Segle d’Or: Calderón de la Barca, Lope de Vega, Tirso de Molina, Guillén de Castro, etc.1715-1741


Durant la Guerra de Successió l’edifici fou caserna de les tropes del bàndol borbònic. L’activitat teatral va estar afectada, pel tancament de la Casa de Comèdies i per a continues prohibicions de les autoritats civils i eclesiàstiques.1742-1833


La situació no va canviar fins l’arribada de Carles IV, proclamat rei l’any 1759. Foren anys d’intensa activitat teatral, amb programacions d’òperes i teatre dramàtic.1833 -1843


Isabel de Borbó (1830-1904) és proclamada com a Princesa d'Astúries. La Casa de Comèdies es va convertir en Teatre de la Princesa.1854


L’any 1854 s’enderrocà l’edifici i se n’aixecà un de nova planta segons el projecte de l’arquitecte Antoni Sureda Villalonga.