Col·lecció instruments de descripció documental.


                   
Els pergamins de l'Arxiu Parroquial de Pollença
Inventari de l'Arxiu Municipal de Porreres
Inventari de l'Arxiu Municipal de Consell
Inventari de l'Arxiu Municipal de Muro
                   
Els arxius municipals de Mallorca. Classificació dels seus fons documentals
Els pergamins de l'Arxiu Parroquial de Santa Creu. Vol I
Els pergamins de l'arxiu parroquial de Santa Creu. Vol II
Inventari de l'Arxiu Municipal de Maria de la Salut
                   
Inventari de l'Arxiu Municipal de Llubí
Inventari de l'Arxiu Municipal de Santanyí
Inventari de l'Arxiu Municipal de Lloret de Vistalegre
Inventari de l'Arxiu Municipal de Pollença
                   
Inventari de l'Arxiu Municipal de Vilafranca de Bonany
Inventari de les monges Jerònimes de Sant Bartomeu d'Inca
Inventari de l'Arxiu Municipal de Santa Eugènia
Els pergamins de l'Arxiu parroquial de Santa Eulàlia. Vol. I
                   
Els pergamins de l'Arxiu Parroquial de Santa Eulàlia. Vol. II
Els pergamins de l'Arxiu Parroquial de Santa Eulàlia. Vol. IV
Els pergamins de l'Arxiu Parroquial de Santa Eulàlia. Vol. V
Els pergamins de l'Arxiu Parroquial de Santa Eulàlia. Vol. VI
                   
Inventari de l'Arxiu Municipal de Marratxí
Els pergamins de la Cartoixa de Valldemossa
Arxiu municipal: pautes de règim intern, organització i funcionament
Inventari de l'Arxiu Municipal de Binissalem
              
Inventari de l'Arxiu Parroquial de Sant Nicolau
Inventari de l'Arxiu Municipal de Puigpunyent
Inventari de l'Arxiu Municipal d'Estellencs