Història institucional. Funcions de l'Arxiu General. Comissions. Contacte i horaris.