El projecte «Els molins: una altra mirada» té la missió de dinamitzar el patrimoni molinològic de l’Euroregió Pirineus Mediterrània i evitar-ne la pèrdua mitjançant la creació d’un producte turístic i cultural (la Ruta dels molins de l’Euroregió).


Aquest objectiu general es desglossa en els objectius específics següents:


a) Donar a conèixer el patrimoni molinològic de l’Euroregió.


b) Potenciar el turisme cultural sostenible.


c) Involucrar la ciutadania en la valoració dels molins per evitar la pèrdua d’aquest patrimoni.


d) Usar les TIC (Tecnologies de la Informació i la Comunicació) com a eina de difusió cultural.


e) Crear una xarxa de cooperació per preservar aquest patrimoni que transfereixi els resultats del projecte i estimuli la col·laboració a diferents nivells (local, regional, euroregional i europeu).Amb el suport de l’Euroregió Pirineus Mediterrània en el marc de la convocatòria de projectes CULTURA 2013.