Els enllaços per accedir a les ponències (ponències PREZI) són els segúents:
1. Dades d'operació dels serveis insulars de gestió de residus 2016. Pedro Torres Marí, cap de servei de gestió i execució de la Direcció Insular de Residus. AQUÍ2. Resultats del Programa de mesures i vigilància ambiental. Ana Bistuer Giménez, biòloga de la Direcció Insular de Residus. AQUÍ3. Resultats de la recollida selectiva municipal 2016. Marcos de Pablo Escolà, enginyer industrial de la Direcció Insular de Residus. AQUÍ4. Projectes europeus en marxa a la Direcció Insular de Residus. Maria Morey Martorell. Economista de la Direcció Insular de Residus. AQUÍ5. Resultats del Pla de participació per a la redacció del nou Pla Director Sectorial de Residus no Perillosos de Mallorca. Catalina Canals Gili, directora insular de Residus. AQUÍ6. Comunicació i residus al Consell. Catalina Canals Gili, directora insular de Residus. AQUÍ