Actualitat i articles interessants relacionats amb el món dels residus


NOTÍCIES I ARTICLES D'INTERÈS
30/03/2017. COMISSIÓ DE SEGUIMENT DE LA GESTIÓ DE RESIDUS NO PERILLOSOS DE MALLORCA
22/03/2017. SEMINARI LA GESTIO DELS RESIDUS MUNICIPALS. FELIB

A continuació pots consultar totes les ponències que tingueren lloc al seminari organitzat per la FELIB i Ecoembes destinat als tècnics i polítics municipals per la millora de la recollida selectiva del seu municipi

Fitxes de casos pràctics sobre la gestió dels residus municipals. Fundació Fórum Ambiental ››

Especialment destinades als responsables i tècnics, recullen les experiències més interessants de distintes entitats locals espanyoles

Guia per a la implantacio de la recollida separada i tractament de la fracció orgànica ››

Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient

Guia Tècnica sobre la Gestió de Residus Municipals ››

Guia dirigida a tècnics de les Administracions Locals encarregats de la gestió de residus i neteja viària. Es mostren aaspectes com la prevenció de residus, els distints sistemes de recollida i els seus costos associats, així com els diferents tipus de tractament de residus i valorització, tot això enmarcat en el context legal vigent. També hi ha contengut dedicat a la fiscalitat, ordenances i contracatació, i als procediments i criteris a tenir en compte per a l'elaboració de plecs de condicions.

Presentació Los municipios y la gestión de los residuos 2016. Fundació Fòrum Ambiental ››

Jornada del passat 14 de novembre del 2016 Los municipios y la gestión de los residuos. Ponència d'Eduard Moreno, ambientòleg de Canet de Mar: Mostra dels costos als ciutadans i estudi de tarifes, amb estudi de l'Agència catalana de residus sobre la tarifa en funció de la producció (nombre de persones per domicili, nombre places hoteleres, m2, tipus de negocis....)