Pneumàtics que s'han convertit en residus, d'acord amb el que s'estableix en l'article 3.a de la Llei 10/1998, de 21 d'abril

Si són pneumàtics usats, generats com a conseqüència de la substitució per altres, el mateix establiment/taller els ha de recollir de franc, ja que està obligat a fer-se'n càrrec de la recollida, del transport i del tractament, d'acord amb el que s'estableix en l'RD 1619/2005, que obliga els productors a gestionar els seus residus mitjançant sistemes integrats de gestió SIGNUS ECOVALOR, S.L i TRATAMIENTO NEUMÁTICOS USADOS, S.L. (TNU).


En cas contrari, heu de lliurar els pneumàtics al parc verd/deixalleria, al lloc que l'ajuntament habilita amb aquesta finalitat. Si els portau a les plantes del servei públic (MAC Insular), n'heu d'abonar la tarifa corresponent.


CTP (CIM/MAC Insular: Mallorca) -> PT (CIM/MAC Insular: Mallorca) -> planta incineradora (CIM/TIRME: Mallorca)
Procés de tractament: en construcció