Són residus que per les seves característiques (dimensions, pes, propietats...) no poden ser objecte de recollida ordinària. S'hi inclouen els RAEE, que són aparells que funcionen amb corrent elèctric o camps electromagnètics amb tensió en contínua <1000 Vcc i corrent altern <1500 Vca. Estan regulats i detallats en l'annex I de l'RD 208/2005 i del PDSGRCVPFUM i són els grups següents:

 • electrodomèstics grans (geleres, termos, rentadores, cuines...)
 • electrodomèstics petits (aspiradores, torradores, planxes...)
 • equips d'informàtics i de telecomunicacions (ordinadors, impressores, telèfons...)
 • aparells electrònics de consum (televisors, vídeos, DVD...)
 • aparells d'enllumenat (lluminàries, làmpades fluorescents...)
 • eines (serres, encunyadores...)
 • juguetes i equips esportius de temps lliure (trens, consoles, màquines escurabutxaques...)
 • aparells mèdics (diàlisi, radioteràpia...)
 • instruments de vigilància i de control (detectors de fum, termostats...)
 • màquines expenedores (de begudes, de productes sòlids, de doblers...)
Pensau a reparar abans de tirar. Si l'aparell és un objecte útil, podeu donar-li una segona vida, donar-lo a entitats solidàries (algunes amb recollida a domicili ) i/o vendre'l a mercadets.

Si adquiriu un aparell elèctric o electrònic nou, teniu dret a deixar el vell de franc a l'establiment on el comprau, ja que està obligat a fer-se'n càrrec de la recollida, del transport i del tractament, d'acord amb el que s'estableix en l'RD 105/2008, que obliga els productors a gestionar els seus residus mitjançant sistemes integrats de gestió.


Si no el substituïu per un de nou, el podeu dur al parc verd/deixalleria del vostre ajuntament o podeu fer ús del servei de recollida de mobles i d'altres residus, depenent de cada ajuntament.


També el podeu lliurar a les plantes del servei públic (MAC Insular), abonant les tarifes corresponents.

CTP (CIM/MAC Insular: Mallorca) -> PT (CIM/MAC Insular: Mallorca) -> plantes recicladores (Mallorca/Península)+ incineradora (CIM/TIRME: Mallorca) + gestors autoritzats

Procés de tractament de electrodomèstics de línia blanca

1.Es reben i classifiquen per tipus.

 • Electrodomèstics de línia blanca (ELB) amb CFC (clorofluorocarburs): frigorífics, congeladors,aires condicionats...
 • Electrodomèstics de línia blanca (ELB) sense CFC (clorofluorocarburs): rentadores, forns, microones...
 • Electrodomèstics de línia marró i/o gris (ELM): televisors, equips informàtics, d'àudio, de vídeo...
2. Se separen els que es poden reparar dels que no
3. Els que no es poden reparar passen al taller de reparació d'ELM o al d'ELB i, després, als punts de venda de la Fundació Deixalles. Els altres passen a la gestió final.
4.El tractament final dels electrodomèstics de línia blanca és a la mateixa planta de Bunyola de Mac Insular. Aquí podeu veure el procés de tractament dels electrodomèstics de línia blanca, que consisteix en recuperar els materials valoritzables (metalls, aluminis, plàstics...) i retirar els components perillosos (CFC i altres gasos refrigerants, olis minerals...) i els components electrònics que duguin per entregar-los als gestors autoritzats i el rebuig a TIRME.
5.El tractament final dels electrodomèstics de tipus línia marró és fa mitjançant gestor autoritzat a la península.

Aquí podeu veure les dades de la gestió interna dels RAEE (tones a gestors, recicladors, rebuig a TIRME, ingressos per vendes ...)