Paper i cartó, plegat i preferiblement lligat per facilitar-ne la recollida selectiva
Ciclau la imatge per ampliar-la
Ciclau la imatge per ampliar-la
Diaris, revistes, sobres, fulls, caixes de cartó, papers d'embalar o d'embolicar regals, quaderns...

Papers o cartons bruts o plastificats, espirals, clips, grapes...
Ciclau la imatge per ampliar-la
Ciclau la imatge per ampliar-la
NO: torcaboques i papers de cuina usats, papers bruts, brics, papers plastificats (de carniceria o xarcuteria), fotografías...

L'any 2013 el 10 %, l'any 2014 el 14% i l'any 2015 el 15.17% del contingut dipositat al contenidor de rebuig ha estat paper/cartó susceptibles d'haver-se recollit selectivament i d'haver-se reciclat.
El més important és reduir el consum de paper abans d'haver-lo de reciclar:

  • Aprofitau les dues cares dels fulls per escriure; posau per defecte l'acció: imprimir i fotocopiar.
  • Evitau l'ús dels mocadors i dels torcaboques de paper i, en general, de tots els productes d'un sol ús.
  • Utilitzau mitjans electrònics per tal de reduir la impressió de paper (comunicacions, enviament d'arxius...).
  • Emprau paper de manco gramatge per a l'ús diari i de major gramatge per a les publicacions.
  • Comprau paper reciclat (el que es fabrica amb paper vell) i productes fets amb paper reciclat.
PAPER Es separa per reciclar No es separa i s'incinera* % reciclatge/generació*
2013 25527 48469 34
2014 26580 71988 27
2015 27511 88530 24

* Dades en tones:dels resultats de les caracteritzacions d'ECOEMBES a la incineradora i de les dades d'entrada a TIRME (empresa concessionària en tractament de residus urbans del Consell de Mallorca) i SAICA Natur Baleares S.L.

Estacions de transferència (CIM/TIRME: Mallorca) -> recuperador (SAICA Natur Baleares, SL: Mallorca) -> reciclador (S.A. Industrias Celulosa Aragonesa: península)

Procés de reciclatge del paper/cartó
El paper/cartó separat i recollit selectivament al contenidor BLAU o al porta a porta, es destina a una de les 5 estacions de transferència (ET) que hi ha a Mallorca.D'allà i dels pobles pròxims a Son Reus (que no tenen ET aprop) es destinen al recuperador, on es netegen els residus impropis (tot allò que no hauria d'anar amb la recollida selectiva de paper/cartó, com per exemple, brics, grapes, clips...).


Aquí podeu veure el procés de recuperació.


D'acord al PDSGRUM la posada en funcionament de nous sistemes de recollida de residus urbans per part dels municipis serà consensuat amb el Consell de Mallorca per tal de comprovar que el sistema proposat és compatible amb les estacions de transferència i les plantes de tractament previstes en el present pla director sectorial.

SABÍEU QUE... si reciclam una tona de paper, salvam 14 arbres i estalviam 100.000 litres d'aigua?
El paper es recicla en material imprès nou (llibres, quaderns, revistes, etc.), torcaboques, paper higiènic, estovalles, capses, caixes, cartes, papers i sobres de cartes, papers de regal, tassons de paper i targetes de felicitació.


Molts de diaris s'imprimeixen en paper reciclat.


Els beneficis de reciclar el paper i el cartó són la disminució de: residus municipals (que s'incineren, si no es reciclen), consum d'aigua (85 %), energia (65 %), fibres vegetals (cel·lulosa i arbres) i contaminació atmosfèrica.


Ciclant aquí podeu trobar un catàleg de productes reciclats de la Xarxa de Compra Reciclat de l'Agència de Residus de Catalunya del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.


Documents relacionats