Els envasos han d'estar buits.
Cliclau la imatge per ampliar-la
Cliclau la imatge per ampliar-la
Envasos de plàstic de tot tipus (iogurts, aigua, detergents, lleixiu, bosses...), bosses de plàstic, llaunes de conserves i de refrescs, brics, taps metàl·lics, palanganes de Porexpan (suro blanc), paper d'alumini, paper de plàstic transparent...

Tot el que no siguin envasos lleugers
Feis un doble clic per ampliar la imatge
Feis un doble clic per ampliar la imatge
Envasos i esprais plens, pots metàl·lics de pintures i de productes químics, pneumàtics, electrodomèstics petits, juguetes, penjadors, cintes de vídeo i CD.

L'any 2015 el 12.73% del contingut dipositat al contenidor de rebuig han estat envasos lleugers susceptibles d'haver-se recollit selectivament i d'haver-se reciclat.
Reciclar està bé, però reduir i reutilitzar encara més. Comprau envasos amb més cabuda i evitau els envasos individuals i superflus. Emprau senalles o carretons, en lloc de bosses de plàstic d'un sol ús. Evitau productes d'un sol ús, a la llarga és més car. A l'hora de triar un envàs, millor si triau vidre que plàstic. Podeu reutilitzar les bosses de plàstic dels comerços per dipositar-hi els envasos.


ENVASOS LLEUGERS


Es separa per reciclar


No es separa i s'incinera*


% reciclatge


/generació *

2013 12136 51156 19
2014 12724 63355 17
2015 13908 74291 16

* Dades en tones:dels resultats de les caracteritzacions d'ECOEMBES a la incineradora i de les dades d'entrada a TIRME (empresa concessionària en tractament de residus urbans del Consell de Mallorca)

Estacions de transferència (Mallorca: TIRME/CIM) ->planta de selecció d'envasos (Mallorca: TIRME/CIM) ->plantes de reciclatge (Península)

Procés de recuperació envasos lleugers
Els envasos lleugers separats i recollits selectivament al contenidor GROC o al porta a porta, es destinen a una de les 5 estacions de transferència (ET) que hi ha a Mallorca. D'allà i dels pobles pròxims a Son Reus (que no tenen ET propera) es destinen a la planta d'envasos, emplaçada al Parc de Tecnologies Ambientals, Son Reus, i gestionada per l'empresa concessionària del Pla Director Sectorial per a la Gestió dels Residus Urbans de Mallorca (PDSGRUM), que és TIRME. El personal contractat d'aquesta planta prové de la Fundació Deixalles.


A la planta els materials se seleccionen, manualment i/o mecànicament, i es classifiquen en: PEAD (barrals), PEBD (bosses de supermercat), PET (botelles de begudes gasoses i d'aigua), PVC (botelles de lleixiu), MIX (mescla de diferents plàstics), cartó-alumini per a begudes (brics), alumini, ferralla, vidre i paper/cartó. Posteriorment es lliuren als gestors recicladors.


Tot el que no ha d'anar al contenidor GROC (impropis) es considera rebuig i va a la planta incineradora.


Aquí podeu veure el procès de planta de selecció d'envasos.


Els materials seleccionats se separen en diferents contenidors o es compacten en bales i s'emmagatzemen d'acord amb les especificacions tècniques de material reciclat (ETMR) i es lliuren als recicladors que Ecoembes designa. Tots els materials seleccionats són expedits a la Península, perquè a les Illes Balears no hi ha cap indústria que es dediqui al tractament de plàstics i d'altres materials per al reciclatge posterior.


La qualitat dels materials seleccionats al final del procés ve fixada per Ecoembalajes España, segons s'estableix en el conveni firmat entre aquesta organització i el Consell de Mallorca que recull les especificacions tècniques de material reciclat (ETMR).


La capacitat horària nominal és de 4,7 t/h per un torn de feina de vuit hores, que equival, aproximadament, a devers 7.000 t d'envasos a tractar durant un únic torn. Actualment hi ha 2 torns de feina operatius i, per tant, la capacitat de tractament és de 14 t/any.


D'acord al PDSGRUM la posada en funcionament de nous sistemes de recollida de residus urbans per part dels municipis serà consensuat amb Consell de Mallorca per tal de comprovar que el sistema proposat és compatible amb les estacions de transferència i les plantes de tractament previstes en el present pla director sectorial.


SABÍEU QUE... s'empra la mateixa energia per fabricar 20 llaunes d'alumini amb material reciclat que per fabricar-ne una de material nou? es pot fabricar una camiseta a partir del reciclatge de 5 botelles de plàstic i que per fabricar un folre polar se'n necessiten 60?
Amb el plàstic reciclat es tornen a fer envasos de plàstic de menys qualitat (garrafes de productes de neteja, lleixius, etc.) i també es fan altres productes, com per exemple:

  • Compostadores (100% de PE )
  • Mobiliari urbà: bancs, cadires, papereres, aparcabiciclete... (100% de MIX )
  • Bolígrafs (89% PET)
  • Arxivadors oficina (100 PEAD)
  • Bosses fems (80% PE)
  • Bosses per a separar els residus per reciclar (100 % PP)

Ciclant aquí podeu trobar un catàleg de productes reciclats de la Xarxa de Compra Reciclat de l'Agència de Residus de Catalunya del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.


Un article del Pais: 80 dubtes davant el contenedor groc ››
Documents relacionats