XVI CONCURS ESCOLAR D'OBJECTES FETS AMB MATERIAL REUTILITZAT