Informació sobre els premis d'artesania a l'illa de Mallorca: històric de convocatòries, estat, tràmits, documentació, etc