Llibre d'escacs que s'edita per primer cop en català i que serveix per difondre l'anàlisi profunda d'una obertura que és ja un clàssic
Es tracta de la primera edició catalana del volum en el qual el gran mestre dels escacs, Víktor Moskalenko, analitza detalladament com s'han desenvolupat les partides en què algun jugador ha optat per aquesta obertura. El volum, la versió catalana del qual és de la filla de l'autor, Lyudmyla Moskalenko, l'ha editat la Direcció Insular de Política Lingüística del Consell de Mallorca, amb la col·laboració de la Direcció General de Política Lingüística i el club d'escacs ChessMallorca.

L'edició d'aquest llibre esdevé important perquè serveix per difondre l'anàlisi profunda d'una obertura que és ja un clàssic, però també perquè es tracta d'un llibre especialitzat que s'edita per primer cop en català.

Una eina per garantir l’ús no sexista de la llengua en l’àmbit de competència del Consell de Mallorca
La guia pretén ser una eina de treball útil que permeti al personal del Consell de Mallorca revisar i redactar els documents administratius amb llenguatge igualitari, amb la finalitat de regular i fomentar un ús del llenguatge que desterri la invisibilització de les dones, sovint lligada a l’ús del masculí genèric en el llenguatge administratiu.

Està dividida en diferents capítols, que analitzen tant de forma teòrica com amb exemples pràctics la relació entre el sexisme i la llengua i quins han de ser els criteris generals que han de regir l’elaboració dels texts administratius amb un llenguatge igualitari. Els dos primers capítols es completen amb una part més pràctica on es recullen els usos no sexistes en la documentació administrativa del Consell de Mallorca. Així mateix, la guia es tanca amb un apartat dedicat a la feminització dels noms de professions que inclou una relació dels llocs de treball de la institució.

Una eina útil per als professionals de la comunicació que serveix de referència a l’hora de solucionar o aclarir dubtes quant a l’ús de la llengua catalana, tant en mitjans orals com escrits.
El volum fou publicat al 2005 i actualment l’edició es trobava totalment exhaurida. En aquesta nova edició, les dues autores, les filòlogues Neus Picó i Magdalena Ramon, n’han actualitzat i ampliat alguns dels continguts. Principalment, s’hi han afegit els criteris que s’han de seguir en temes esportius, i també s’hi ha inclòs un apartat dedicat a l’actitud lingüística en els mitjans de comunicació.