Selecció de webs per aprendre català


En aquestes webs que trobareu a continuació, podreu aprendre i practicar la llengua catalana.


  • Materials destinats a l'aprenentatge interactiu de la llengua catalana. Es treballen el vocabulari i les expressions bàsiques
  • Programa d’aprenentatge de llengua catalana (Universitat de Barcelona)
  • Conjunt de recursos electrònics per aprendre llengua i cultura catalanes, especialment pensat per a estudiants de mobilitat que visiten les universitats catalanes
  • Espai virtual d'aprenentatge de la llengua catalana (nivells bàsic, elemental, intermedi i suficiència)
  • Programa d'ensenyament de la llengua catalana (nivells elemental, mitjà i superior)
  • Recull de recursos classificats per nivells de dificultat i per tipus de suport