Accions en el sector de la restauració i el comerç per garantir els drets lingüístics dels clients i la qualitat del servei


El sector de la restauració de Mallorca, un dels eixos principals del programa de normalització lingüística del Consell

2008

Un equip de tres dinamitzadors de la Direcció Insular de Política Lingüística visitaren els establiments de restauració de Santa Maria, Consell, Binissalem, Lloseta i Inca. La intenció era, d’una banda, sensibilitzar els empresaris que poder atendre en català és una mostra de servei de qualitat i, de l’altra, saber de primera mà quines necessitats tenien els restauradors. Tot, amb l’objectiu d’augmentar la presència de la llengua catalana en la restauració i garantir així els drets lingüístics que té el client d’expressar-se en la llengua pròpia de la nostra comunitat, la catalana.

Per altra banda, els dinamitzadors també informaren l’empresari de les subvencions per a la normalització lingüística a les empreses i dels ajuts que podien sol·licitar a la Conselleria de Comerç i els donaren a conèixer el servei gratuït de correcció i traducció que ofereix la Direcció Insular a través de la Secció de Dinamització (dinamitzacio@conselldemallorca.net). La iniciativa va rebre el suport dels ajuntaments implicats, que oferiren la seva col·laboració a l'hora de dur-la a terme i de difondre-la.

2009

Les actuacions iniciades l’any anterior continuaren en el sector de la restauració i s’ampliaren al sector del comerç. S’eixamplà el radi d’actuació als municipis de sa Pobla, Campanet, Búger, Son Servera, Capdepera, Sant Llorenç i Artà. L’objectiu d’aquesta campanya era el mateix que el de la campanya de 2008: promoure l’edició del material imprès i de cartes de restaurant, l’etiquetatge i les pàgines web, mitjançant la difusió de les convocatòries de subvencions, per tal d’augmentar la presència de la llengua catalana en la restauració i garantir així els drets lingüístics que té el client d’expressar-se en la llengua pròpia de la nostra comunitat, la catalana.

2010

Tot el material recollit en el treball de camp dels dinamitzadors, sota la supervisió dels tècnics del Servei de Dinamització del Consell de Mallorca, va servir de base a la Direcció Insular per elaborar l’any 2010 un estudi sociolingüístic sobre la situació lingüística als comerços i a les empreses de restauració dels municipis visitats durant la campanya de 2009. El Grup de Recerca Sociolingüística de les Illes Balears (GRESIB) s’encarregà del tractament de les dades i de la valoració.

2011

La Direcció Insular de Política Lingüística publica aquest estudi, amb el títol El català als sectors del comerç i la restauració. Estudi sobre la situació del català a sa Pobla, Búger, Campanet, Son Servera, Sant Llorenç, Capdepera i Artà.MATERIAL

                   
Anunci "Fes del català la teva eina de feina"
Subvencions a empreses 2009 per a l'etiquetatge de productes, material imprès (bosses, targetes de visita, factures, albarans, material publicitari...), cartes de restaurant, pàgines web i portals d'internet
Anunci "Fes del català la teva eina de feina"
Subvencions a empreses 2009 per a l'etiquetatge de productes, material imprès (bosses, targetes de visita, factures, albarans, material publicitari...), cartes de restaurant, pàgines web i portals d'internet
Anunci "Fes del català la teva eina de feina"
Subvencions a empreses 2009 per a l'etiquetatge de productes, material imprès (bosses, targetes de visita, factures, albarans, material publicitari...), cartes de restaurant, pàgines web i portals d'internet
Material lliurat als empresaris
    
Dos dels dinamitzadors lingüístics

Productes de forn i pastisseria

Actuació conjunta per promocionar els productes de forn i pastisseria, i difondre’n la terminologia pròpia

El Departament de Cultura i Patrimoni del Consell de Mallorca, l’Associació de Forners i Pastissers de les Illes Balears i la Conselleria de Comerç, Indústria i Energia del Govern balear han editat conjuntament un material visual amb la intenció de dinamitzar la presència de la llengua catalana en aquest sector i de donar suport en la promoció dels productes que podem trobar als forns i pastisseries.

Els 500 cartells i 3.000 tríptics que s'han editat es distribuiran pels forns i les pastisseries. La Conselleria de Comerç, Indústria i Energia se n’ha encarregat, a través de l’Institut d’Innovació Empresarial, del disseny i l’edició, i la Direcció Insular de Política Lingüística del Consell de Mallorca, de la part lingüística - selecció de productes i denominacions -, amb l’assessorament dels professionals de l’Associació, que es farà càrrec de la distribució.

El material té un caire didàctic de difusió de la terminologia del sector, amb els mots i expressions genuïnes, tant perquè els qui són catalanoparlants la facin servir de forma correcta com perquè les persones que encara no coneixen la llengua pròpia de Mallorca puguin aprendre aquestes paraules tan quotidianes d’una manera senzilla. Això, tant si estan en el paper de comprador com en el de venedor.

Fer que el català sigui present en aquest àmbit és garantir els drets lingüístics de moltes persones que se senten còmodes i agraeixen ser ateses en la seva llengua, i és també oferir un servei de qualitat.

S’ha elaborat el següent material:

                   
Bombó
Coca de trempó
Cocarroi
Crespell
                   
Doblegat
Ensaïmada
Galeta d’oli
Gató d’ametla
                   
Magraneta
Pa de pagès
Pal de Jacob
Panada
              
Pastís d’aniversari
Rubiol
Ulleres