Escola Municipal de Mallorquí: cursos de català (setembre 2017 - gener 2018)
Ajuntament de Manacor
Escola de Mallorquí: cursos de català 2017-2018
Escola de Mallorquí: cursos de català 2017-2018